8. januar 2012

Halvårsvurdering.

Vi skulle ha halvårsvurdering den 5.januar og den 6. Januar. Den 5. skulle vi planlegge ett av to arbeider, og den 6. skulle vi lage de.


Kompetansemål:
- Lage og bruke arbeidstegninger.
- Kvalitetsikre bruk og oppbevaring av blomster og andre råvarer.
- Planlegge, gjennomføre og vurdere.
- Bruke materialene på en økonomisk måte.


Dette er mine to produkter:


Dekorasjonen ^
Buketten ^

Her er ideskissene og den endelige skissen som jeg brukte for å planlegge dekorasjonen:
Materialliste dekorasjon:
Botaniske:
Roser
Lisianthus
Voksblomster
Limonium
Germini
Krysantimum
Salal


Uorganiaske:
Skål og oasis.


Materialliste bukett:
Roser
Leatherleaf
Voksblomster
Nellik
Limonium


Uorganiske:
Bast,vase

Dekorativ stil:
Jeg valgte å jobbe innenfor den dekorative stilen.
Den dekorative stilen består av mange blomster dybdeforskjeller og en svak ytreform. At det er mange blomster vil ikke si at alle dekorative arbeider er store. De kan også være små, men stor mengde og variasjon av forskjellige blomstertyper. Idealisering framfor naturlighet. 


Egenvurdering:
Jeg er veldig fornøyd med begge arbeidene mine, spesielt dekorasjonen. Jeg har holdt meg innenfor stilen jeg har valgt og at fargekombinasjonen er bra. På dekorasjonen satte jeg de gule rosene i midten, det gjorde jeg fordi da er den skarpeste fargen i midten og de stråler og gir helhet til arbeidet og det er godt å se på. 
Jeg gjorde en liten endring i forhold til skissen jeg tegnet. Jeg flyttet krysantemumene på andre siden av germiniene fordi jeg synes det ble bedre at fargene var rett over hverandre.

Alle bildene er tatt av meg ^__^

1 kommentar: